کارهایم

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

حلقه‌ی مطالعه‌ی من‌شور سلسله‌ای از جلسات هفته‌گی‌ست که موضوعات خاصی را در قالب سیر مطالعاتی در نظر گرفته و در زمان جلسه مورد بحث قرار می‌دهد. طراحی لوگو با توجه به معنای عنوان جلسات انجام گرفته است. «منشور» به عنوان وسیله‌ای که نور سفید اولیه را گرفته و آن‌ را به طیف رنگین‌کمانی تبدیل کرده و رنگ‌های آن را شناسا می‌کند، و «من» + «شور» به عنوان تشبیهی که این تلاش‌ها را موجب شست‌وشو و پاک‌تر شدن می‌داند مورد نظر بوده‌اند.

بدون توضیح اضافه‌تری، در ادامه‌ی مطلب طرح‌های اولیه و تلاش‌ها برای رسیدن به لوگوی تأیید‌شده آمده است.